Voljeti sebe možemo na bezbroj načina a po nas najkorisniji je svakako onaj u kojem si ljubavlju spram sebe svjesno podarujemo zdravlje.

Čišćenje jezika jedna je od tipično ayurvedskih metoda kojom činimo mnogo po pitanju održavanja stabilnosti svoga zdravlja. Uvođenjem ove navike u svoju dnevnu rutinu, čovjek nagrađuje sebe značajnom dozom zdravlja a ulog je minimalan – trebate samo kupiti svoj čistač za jezik i odvojiti tek nekoliko sekundi za proces čišćenja.

Razne kulture prihvaćaju ideju o tome da postoji životna sila. Kinezi ju nazivaju "chi" čiji protok kola kroz meridijane, Japanci je zovu "ki" sa središtem u trbuhu, "pneuma" ju nazivaju Grci, "mana" Polinezijci dok ju ayurveda, sukladno sa hindu i yogijskim teorijama, naziva – "prana", vitalna sila koja teče kroz mrežu suptilnih kanala koje nazivamo nadiji a njen najsuptilniji materijalni oblik je dah.

Često se na ovim stranicama osvrćem na prehranu, na način na koji jedemo, savjetujem kombinacije začina i hrane, dajem primjere recepata, evo, održavam i radionice kuhanja...ali, kada je ayurveda u pitanju, to jednostavno tako mora biti jer hrana je prvo i osnovno što fizički unosimo, osim...

Koliko sam puta ovdje već napisala, rekla, istaknula...– poslušajmo poruke vlastita tijela? Nadam se, mnogo puta. Ali, isticat ću to često jer to je naš, vlastiti pouzdani alat kojim smo darovani, barem kada smo mi i naše zdravlje u pitanju.