HOLISTIČKA AKADEMIJA

OSNOVNI PRINCIPI I POSTAVKE AKADEMIJE
 1. Osnovni princip po kojem djeluje Holistička akademija je poštivanje individualnosti, različitosti i različitih stupnjeva znanja, iskustva i svijesti.
 2. Akademija nije religijski usmjerena te prima sve osobe otvorene za rad i napredovanje, neoivsno o osobnim, vjerskim praksama i uvjerenjima.
 3. Vjerovanje u univerzalnu povezanost svega što postoji a što uključuje ljude i sva bića, okosnica je razumijevanja temeljnih postavki iz kojih crpimo nadahnuće u radu i djelovanju Holističke akademije.
 4. Principi Holističke akademije usmjereni su na savladavanje tehnika i metoda iscjeljivanja a u svrhu razvijanja osobnog potencijala kroz osobni razvoj, razvoj svijesti i psihospiritualni razvoj. Naša je misija biti potpora i poticaj polaznika na putu psihospiritualnog razvoja koji je za svakog pojedinca put osobnog rasta, razvoja i transformacije
 5. Kroz školovanje i neprekidnu praksu, potičemo razumijevanje i razvijanje sebe kao holističkog terapeuta u svojoj autentičnosti a koji osvještava, razumije i razvija svoje polje djelovanja kroz prožimanje univerzalnog polja i univerzalnih zakona te osviještava sebe kao duhovno biće. 
 6. Holističku akademiju mogu upisati/završti osobe neovisno o tome žele li se baviti holističkim, tarapijskim radom ili školovanje koriste kao priliku osobnog rasta i razvoja na putu osobne transformacije.
 7. Budnost, promataranje, uočavanje, razvijanje senzibilnosti, osjetilne i vanosjetilne percepcije...te povezivanje i razumijevanje procesa iscjeljivanja koji nije dio selektivne prakse već je cjelina koju čine naši tjelesni, duhovni, umni, energetski potencijali i njihovo prožimanje, temelj je našega rada/poučavanja i prakse.
 8. Školovanje u Holistčkoj akademiji nije samo stjecanje teorijskog znanja, prakse i različitih vještina već na razumijevanje i savladavanje teorije kroz praktičan rad i na više nivoa; psihički, emocionalni, mentalni, duhovni...Ono je dublje istraživanje i poniranje u sebe i pronalaženje svoje prave biti kroz duhovni razvoj, jer kroz poniranje i istraživanje samog sebe razvijamo vlastito povjerenje u unutarnju  mudrost i impulse kojima smo prirodno obdareni kao ljudska bića.
 9. Školovanje kroz program Holističke akademija obuhvaća i radost istraživanja, želju za napredovanjem, dijeljenjem i kreativnim izražavanjem.   
 10. Osnovni principi po kojima učimo, djelujemo i pristupamo...su visoko etički principi međusobnog uvažavanja, razumijevanja, empatije i ekološke osviještenosti.  

 

MODEL ŠKOLOVANJA

PRVE DVIJE GODINE / HOLISTIČKI TERAPEUT

Kroz prve dvije godine studija polaznike usmjeravamo intenzivnom teorijskom osposobljavanju a u radu se usmjeravamo kontinuiranom radu na sebi / sa sobom / kroz sebe. Tome pridodajemo interkaciju i kontinuirani rad među polaznicima, međusobnu razmjenu iskustava te kontinuiranu mentorsku superviziju i na kraju, redoviti rad s klijentima.  
Proces osobnog iscjeljivanja i rada na sebi, prostor je stjecanja najdublje prakse.
Jedino poznavanjem i razumijevanjem sebe, možemo razumjeti klijenta.  Bez osobnog iskustva, sve naučeno ostaje samo u domeni teorije i mentalne prakse/znanja.
Holistički terapeut obuhvaća dublje polje uvida, djelovanja i razumijevanja odnosa um-duh-tijelo.  Temelj toga je jedino osobno iskustvo. 

TREĆA I ČETVRTA GODINA

su godine u kojima se polaznici osposobljavaju za intenzivniju terapeutsku praksu a koja uključuje rad na višim razinama znanja, iskustva i svijesti. Godine se razlikuju po intenzitetu rada te  stupnju razumijevanja, uvida i iskustva terapeutskog i energetskog djelovanja u svrhu iscjeljivanja.
Godine su organizirane kroz manji broj modula, sa manjim brojem sati teorije ali sa velikim brojem praktičnog rada u polju energetskog rada, razvijanja vanosjetilne percepcije, dubljeg poniranja u energetsko međudjelovanje te školovanje iz tog razloga obuhvaća intenzivan rad te redovitu praksu tj. kontinuirani rad s klijentima kao neizostavni dio školovanja.  

 

ORGANIZACIJA I UVJETI ŠKOLOVANJA

1.   Školovanje je organizirano kroz sustav kojega čini osnovno dvogodišnje školovanje nakon kojeg je moguće odabrati i napredovati kroz dodatne, jednogodišnje studijske godine koje će kroz organizirane cjeline i praktičan rad omogućavati kontinuiran rad na sebi, osvještavanje, praćenje i razumijevanje vlastitog razvoja.

2.    Kako bi se postigli visoki standardi učenja, rada i prakse, školovanje je organizirano na sljedeći način:

A)  JEDNOM MJESEČNO
Iz mjeseca u mjesec, polaznici će moći pratiti ne samo gradivo, već imati dovoljno sati i kontinuiranog vremena za izvannastavno savladavanje vještina, vježbi a što će omogućiti kontinuirano i postupno uočavanje, praćenje / osvještavanje vlastitog napretka.
Organizirano jednom mjesečno, školovanje daje priliku polaznicima da prilagode svoje obaveze i pri tom stvore potrebnu ravnotežu između svojih individualnih, privatnih i inih obaveza/potreba i onih koje nameće program Holističke akademije.

B)  TRODNEVNI,  VIKEND PROGRAM
Kroz intenzivni trodnevni program u danima vikenda: petak / subota / nedjelja, omogućeno je polaznicima da se posvete intenzivnom i fokusiranom trodnevnom radu.
Prema danima, moduli su podijeljeni tako da se izmijenjuju predavanja i aktivnosti / stanja. Predavanja, vježbe, praktičan rad ali i potreban odmor, povlačenje, intorspekcija te vođenje Dnevnika, važan su dio rada, osvještavanja ali i praćenja napredovanja.
Iz tog je razloga tijekom nastave tj. boravka, polaznicima omogućeno određeno vrijeme za povlačenje i osobni, intiman rad koji doprinosi stvaranju i jačanju unutarnjeg polja uvida (* vidjeti detalje u  Pregled/raspored aktivnosti prema danima).

C)  OBAVEZAN BORAVAK U CENTRU
Program je osmišljen tako da polaznici imaju priliku kroz 3 dana mjesečno, kroz intenziv program, proći, usvojiti i razumjeti gradivo. Iz tog je razloga BORAVAK u ta tri dana ISKLJUČIVO u centru.  Na taj se način omogućava intenzivnije povezivanje grupe, kontinuirana razmjena iskustava i neprekidna interkacija na nivou student-student, student-mentor. No, ono što je najvažnije, boravak u centru omogućava maksimalnu prisutnost, fokusiranost, izdvojenost od vanjskog te potpunu usmjerenost na program što pridonosi kvaliteti rada, ubrzava i intenzivira procese i stvara povoljno ozračje za suptilne procese ta za osvještavanje i razvijanje, jačanje unutarnjeg polja i uvida.

D)  REDOVIT DOLAZAK; RAD I PRAĆENJE
S obzirom na to da je nastavni program stupnjevan, kontinuiran te da se razvija i nastavlja postupno, nadovezujući se na prethodne, vezujuće cjeline,  REDOVITOST pohađanja tj. prolaženja nastavnih sati teorije i prakse je važna i neophodna karika u napretku. Polaznicima je u interesu redovitost. Teško se nadoknađuje propušteno te se ometa kontinuitet i usporava vlastiti proces napredovanja.

E)   IZVANNASTAVNI RAD
U periodu između nastavnih cjelina dakle, u vremenu u kojem nema školovanja, SAMOSTALAN RAD je od iznimne važnosti. Sati učenja, vježbanja, promatranja, uočavanja i praćenja...sastavni su dio programa a tome pridonose Radni listovi te vođenje Dnevnika napretka.

F)   RADNI LISTOVI
Radi fokusiranja na rad, intenziviranja osobnih uvid i iskustava ali i postizanja kontinuiteta rada u vremenu izvan nastave, DOBIVENI Radni listovi će omogućiti polaznicima da se lakše usmjere na individualni rad te da kroz zadatke imaju priliku aktivnog praćenja, promatranja, uočavanja, osvještavanja i rješavanja određenih zadaka, koraka, problema...na putu osobnog razvoja.
Nakon određenih cjelina, polaznici će dobiti Radni list kroz čiji će sadržaj / zadatke / korake u rješavanju... pratiti plan i program Holističke akademije ali i svoj osobni razvoj.

G)  DNEVNIK NAPRETKA
SAMOSTALAN RAD u vremenu između nastavnih cjelina odnosno, u vremenu u kojem nema redovitih sati nastave, od iznimne je važnosti.
To su sati izvannastavnog učenja, vježbanja, promatranja, uočavanja i osvještavanja...i sastavni su dio programa Holističke akademije.
Od polaznika se očekuje KONTINUIRANI RAD između sati redovite nastave. Kako bi se taj rad intenzivirao, DNEVNIK NAPRETKA je također važan dio nastave, obavezan je za svakog polaznika i pridonosi učenju, razvoju i napretku. Usmjeren je na osobne/individualne uvide i potrebe polaznika.
Upute o načinu na koji polaznici vode Dnevnik, dio su programa Holističke akademije i dobivaju se tijekom nastave.

H)  MJESEČNA RAZMJENA ISKUSTAVA, RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE I KONZULTACIJE PUTEM ON-LINE I SKYPE KOMUNIKACIJE
S obzirom na to da je izvannastavni rad iznimno važan i zahtijevan on predmijeva i povremene konzultacije s mentorom…Radi bolje interakcije,  kvalitete rada...omogućena je Skype konzultacija i grupni sat putem on-line tehnologija. Termin će biti otvoren za sudjelovanje svih polaznika i biti će sredinom mjeseca kako bi se održao kontinuitet u radu/praksi.

I)    SEDMODNEVNA LJETNA ŠKOLA
Holistička akademija u svojem školovanju obuhvaća i redovito pohađanje sedmodnevne Ljetne škole koja je OBAVEZNA i sastavni je dio programa. Polaznici će kroz sedam intenzivnih dana, imati priliku integrirati, intenzivirati i produbiti znanja stečena tijekom redovite godine školovanja. Sve što tijekom godine prolazimo planom i programom Holističke akademije, Ljetna škola integriria, povezuje, dinamizira i produbljuje.
Svaka godina iz tog razloga ima zasebnu Ljetnu školu a to za polaznike znači i dodatne sate prakse, razmjene iskustava, rada i savjetovanja. Zajednička interakcija među polaznicima od velike je važnosti i dragocjen je doprinos razvoju vještina. Rad sa mentorom je kontinuiran i intenzivan te omogućava svakom polazniku dovoljno prakse i rada koji utječe na stjecanje samopouzdanja. Sastavni dio Ljetne škole je POLAGANJE ISPITA.

J)    ISPIT
Školovanje u Holističkoj akademiji je organizirano na način da zahtijeva redovito i predano učenje i praksu. Iako će se kroz redovitost i interakciju polaznik-polaznik, polaznik-mentor, polaznik-klijent...neprekidno pratiti rad i napredak polaznika, ključni su i motivacija, unutarnji žar za stjecanjem znanja i širim poljem uvida, neprekidno istraživanje i rad na više razina.
ISPIT je stoga sastavljen i tako da omogućava polazniku stjecanje uvida u vlastiti razvoj i uvid u sebe kao iscjelitelja.
ISPITI se sastoje od pismenog dijela, praktičnog rada te konkretnog rada sa klijentima.

ŠKOLARINA, NAČINI PLAĆANJA

DVOGODIŠNJI, OSNOVNI PROGRAM

1. PLAĆANJE se odvija u 7 mjesečnih rata.

2. CIJENA JE ODREĐENA PREMA DVAMA KRITERIJIMA:

A)  CIJENA ZA REDOVITE KORISNIKE CENTRA KOJI SU VEĆ KROZ RAD PROŠLI OSNOVNE RADIONICE PROGRAME / Tečaj meditacije, Prana hrealing, Chakra healing, Holističko zdravlje žene, TES...)..
Tim je polaznicima školarina osigurana prema iznosu od 270 eura mjesečno + 300 eura akontacije.  Akontacija za upis u Akademiju je nepovratna i pokriva cjelokupan iznos troškova LJETNE ŠKOLE koja je SASTAVNI dio školovanja.
Ukupan iznos jedne godine iznosi  = 270 eura x 7 mjeseci  ( 2.025 eura školska godina ) + 300 eura upisnina  = 2. 325 eura na godinu.
Do datuma početka Ljetne škole, školarina treba biti podmirena kako bi se godina privela kraju i kako bi se pristupilo ispitu za tekuću godinu i kako bi se moglo pristupiti jesenskoj nastavi i drugom stupnju. Akontacija za tekuću studijsku godinu se uplaćuje u mjesecu tj. terminu upisa / mjesec srpanj.

B)  CIJENA ZA NOVE KORISNIKE I ONE KOJI NISU PROŠLI REDOVITE RADIONICE
Cijena mjesečne školarine je 320 eura mjesečno + 300 eura akontacije. Akontacija za upis u Akademiju je nepovratna i pokriva cjelokupan iznos troškova LJETNE ŠKOLE koja je SASTAVNI dio školovanja.

Ukupan iznos jedne godine iznosi  = 320 eura x 7 mjeseci  ( 2.400 eura školska godina ) + 300 eura upisnina  = 2. 700 eura na godinu.
Do datuma početka Ljetne škole, školarina treba biti podmirena kako bi se godina privela kraju i kako bi se pristupilo ispitu za tekuću godinu i kako bi se moglo pristupiti jesenskoj nastavi i drugom stupnju.

*** CIJENA školarine NE POKRIVA troškove poput potrebne literature, fotokopija i ostale moguće troškove koji proizlaze iz osobnih potreba polaznika.

TREĆA GODINA STUDIJA /  HOLISTIČKI TERAPEUT  MASTER LEVEL

- mjesečno 320 eura ( 270 eura redoviti polaznici Centra ) + 300 eura upisnina
10.-11.-12. / 02.-03.-04. + ljetna škola / 2018.-2019.

ČETVRTA GODINA  /  HOLISTIČKI TERAPEUT CORE LEVEL

- mjesečno 320 eura ( 270 eura redoviti polaznici Centra ) + 300 eura upisnina
 10. - 11. - 12. / 02.- 03.- 04.  + ljetna škola / 2019.-2020.


AYURVEDSKA KNJIGA ZDRAVLJA

Autorica Senka Kušer Mijić, ayurvedski terapeut

240 koloriranih stranica prepunih savjeta i posve prirodnih receptura za zdravlje cijele obitelji.

Cijena: 180kn  144kn + poštarina.  ZA NARUDŽBU KLIKNI OVDJE:

PRONAĐI, NAUČI A ZATIM I UPOTRIJEBI ČITAV NIZ PRAKTIČNIH I KORISNIH RECEPTURA I SAVJETA

/ recepture za ljekovite paste, meleme i obloge
/ biljne mješavine i formulacije
/ savjeti kako napraviti i koristiti ljekovite vodice
/ izrada ljekovitih čajeva, prahova i različitih vrsta ljekovitih pripravaka
/ upotreba začina i začinskih mješavina
/ svjeti za upotrebu ljekovitih ulja, eteričnih ulja
/ izrada parnih i ljekovitih kupki...
/ savjeti za prehranu prema opisanom stanju
/ savjeti i preporuke za uvođenje određenih ayurvedskih rutina

Ayurvedska knjiga zdravlja» je osmišljena tako da vam bude zanimljiva, lako čitljiva te tekstom i sadržajem dinamična i raznolika. Tri su osnovna njena poglavlja:

UVODNI DIO KNJIGE

Tekst mogu razumjeti početnici koji tek ulaze u svijet Ayurvede ali i osobe koje već imaju dovoljno saznanja o njenim postavkama. Kroz uvodne ćete stranice, osim osnovnih pojmova, dobiti različite informacije, upute, savjete ali i jasan uvid u ayurvedske rutine te savjete za dnevni ritam te preporuke i prema sezonama / godišnjim dobima. U uvodnom ćete dijelu dobiti osnovne informacije o vata, pitta i kapha doshi te osnovne ayurvedske savjete prema doshama. Uvodni dio govori i o procesu nastanka poremećaja te o 6 stupnjeva u njihovu razvoju onako kako to tumači Ayurveda.

PRIRODNO I LJEKOVITO / DETALJAN OPIS BILJAKA, NJHOVIH LJEKOVITIH SVOJSTAVA I DJELOVANJA

/ ALOE VERA / ASAFOETIDA / ASHWAGANDHA / BADEM / CHILLI / CIMET / CRNI PAPAR / ČEŠNJAK / ĐUMBIR / IĐIROT / KLINČIĆ / KORIJANDAR / KOROMAČ / KURKUMA / LAN / LIMUN / MUŠKATNI ORAŠČIĆ / NAR / NEEM / PISKAVICA / RICINUS / SEZAM M/ SLADIĆ / SVETI BOSILJAK / ŠAFRAN / TRIPHALA

/ Detaljan opis ljekovitog bilja i začina. / Ovaj dio knjige vrlo jasno ali nadam se i na zanimljiv način, govori o ljekovitim svojstvima te upotrebi i djelovanju biljaka i začina čija sam ljekovita svojstva u knjizi najviše koristila. Na taj će način čitatelj dobiti jasniji uvid ne samo u biljku/začin i njihova ljekovita svojstva, već će produbiti svoja dosadašnja znanja o povijesti njihova korištenja, tradiciji upotrebe ali i o njihovim ayurvedskim svojstvima te opis djelovanja prema ayurvedskim načelima.

SAVJETI ZA PREKO 30 STANJA/POREMEĆAJA

AFTE / AKNE / ALERGIJE / ALOPECIJA / ANEMIJA/ ARTRITIS / ASTMA / ATLETSKO STOPALO / BRADAVICE / BRONHITIS / BUBREŽNI KAMENCI / DIJAREJA / DISPEPSIJA / GASTRITIS / GLAVOBOLJA / GRIPA / HEMOROIDI / KAŠALJ / KONJUKTIVITIS / LARINGITIS / MIGRENA / MUČNINA I POVRAĆANJE / NADUTOST I VJETROVI / NESANICA / UPALA GRLA / URINARNA INFEKCIJA / OSTEOPOROZA / PERUT / PREHLADA / SINUSITIS / TINITUS / ZADAH / ZATVOR

/ Za svako je stanje dan sažet uvod u kojemu se govori kako do navedenog stanja dolazi, koji su uzroci njegove pojave/nastajanja i kako na navedeno stanje gleda zapadna medicina a zatim, kako na isto stanje i njegov nastanak gleda Ayurveda. Čitatelj će tako dobiti drugačiji uvid u svoje stanje/poremećaj te će ga moći promatrati, razumjeti i u odnosu na ayurvedsko poimanje zdravlja i razumijevanje dosha. Iz toga su kuta gledanja, pisane i sve recepture i savjeti kojima knjiga obiluje. Recepture koje prate svaki poremećaj opisane su u knjizi jasno, jednostavno i u većini su slučajeva, vrlo lako primjenjive. Sastojci, bilje i začini koji su odabrani za upotrebu, odabrani su s osnovnim ciljem - da su hrvatskom čitatelju dostupni i lako nabavljivi.

 

CHANDRIKA AYURVEDSKI

BILJNI SAPUN

CHANDRIKA AYURVEDSKI SAPUNI spadaju među najprodavanije ayurvedske sapune u cijelome svijetu te su dobitnici brojnih međunarodnih nagrada za kvalitetu proizvoda.

SASTAV: kokosovo ulje, ulje korijena divljeg đumbira, ulje sandala, patchouli, cimet, palmarosa, naranča. POSEBNO KORISTAN ZA
akne, mitesere, prištiće
upalna stanja, crvenilo, iritacije
svrab, osip
gljivice i gljivične infekcije na bilo koejm dijelu tijela
masnu kožu
uklanjanje nečistoća
uklanjanje peruti

 

 

Basecamp ayuvedski sa

Manage Projects

Used by millions for product management.

Highrise

Manage Contacts

Know the people you do business with.

Campfire

Work in Real-Time

Group chat rooms for your business.

http://demo.rockettheme.com/live/joomla/vermilion/
http://demo.rockettheme.com/live/joomla/vermilion/features/module-variations

 

Headings

All HTML headings, <h1> through <h6> are available.

h1. Heading 1

h2. Heading 2

h3. Heading 3

h4. Heading 4

h5. Heading 5
h6. Heading 6

Built with Less

The typographic scale is based on two LESS variables in variables.less: @baseFontSize and @baseLineHeight. The first is the base font-size used throughout and the second is the base line-height. We use those variables and some simple math to create the margins, paddings, and line-heights of all our type and more. Customize them and Bootstrap adapts.

Body copy

Bootstrap's global default font-size is 14px, with a line-height of 1.7em. This is applied to the <body> and all paragraphs. In addition, <p> (paragraphs) receive a bottom margin of half their line-height (9px by default).

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nullam id dolor id nibh ultricies vehicula.

<p>...</p>

Lead body copy

Make a paragraph stand out by adding .lead.

Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet rutrum faucibus dolor auctor. Duis mollis, est non commodo luctus.

<p class="lead">...</p>
 

Emphasis

Make use of HTML's default emphasis tags with lightweight styles.

<em>

For emphasizing a snippet of text with stress

The following snippet of text is rendered as italicized text.

<em>rendered as italicized text</em>

<strong>

For emphasizing a snippet of text with important

The following snippet of text is rendered as bold text.

<strong>rendered as bold text</strong>

<small>

For de-emphasizing inline or blocks of text, use the small tag.

This line of text is meant to be treated as fine print.

<p>
 <small>This line of text is meant to be treated as fine print.</small>
</p>

Note: Feel free to use <b> and <i> in HTML5. <b> is meant to highlight words or phrases without conveying additional importance while <i> is mostly for voice, technical terms, etc.

 

Notice Styles

Use the <p> tag with .success, .warning, .info or .error classes.

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="success">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="info">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="warning">...</p>

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

<p class="error">...</p>
 

Abbreviations

Stylized implementation of HTML's <abbr> element for abbreviations and acronyms to show the expanded version on hover. Abbreviations with a title attribute have a light dotted bottom border and a help cursor on hover, providing additional context on hover.

<abbr>

For expanded text on long hover of an abbreviation, include the title attribute.

An abbreviation of the word attribute is attr.

<abbr title="attribute">attr</abbr>

<abbr class="initialism">

Add .initialism to an abbreviation for a slightly smaller font-size.

HTML is the best thing since sliced bread.

<abbr title="attribute" class="initialism">attr</abbr>

Addresses

Stylized implementation of HTML's element to present contact information for the nearest ancestor or the entire body of work.

<address>

Preserve formatting by ending all lines with <br>.

<address>
 <strong>Twitter, Inc.</strong><br>
 795 Folsom Ave, Suite 600<br>
 San Francisco, CA 94107<br>
 <abbr title="Phone">P:</abbr> (123) 456-7890
</address>
<address>
 <strong>Full Name</strong><br>
 <a href="mailto:#">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.</a>
</address>
 

Blockquotes

For quoting blocks of content from another source within your document.

Default blockqoute

Wrap <blockquote> around any HTML as the quote. For straight quotes we recommend a <p>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
</blockquote>

Blockquote options

Style and content changes for simple variations on a standard blockquote.

Naming a source

Add <small> tag for identifying the source. Wrap the name of the source work in <cite>.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.</p>
 <small>Someone famous <cite title="Source Title">Source Title</cite></small>
</blockquote>

Alternate displays

Use .pull-right for a floated, right-aligned blockquote.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer posuere erat a ante.

Someone famous in Source Title
<blockquote class="pull-right">
 ...
</blockquote>
 

Lists

 

Unordered

This will display a list of items in which the order does not explicitly matter.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem
<ul>
 <li>...</li>
</ul>

Ordered

This will display a list of items in which the order does explicitly matter (numbered list).

 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consectetur adipiscing elit
 3. Integer molestie lorem at massa
 4. Facilisis in pretium nisl aliquet
 5. Nulla volutpat aliquam velit
 6. Faucibus porta lacus fringilla vel
 7. Aenean sit amet erat nunc
 8. Eget porttitor lorem
<ol>
 <li>...</li>
</ol>

Unstyled

This will display a list of items with no list-style or additional left padding.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Nulla volutpat aliquam velit
  • Phasellus iaculis neque
  • Purus sodales ultricies
  • Vestibulum laoreet porttitor sem
  • Ac tristique libero volutpat at
 • Faucibus porta lacus fringilla vel
 • Eget porttitor lorem
<ul class="unstyled">
 <li>...</li>
</ul>
 

Description

A list of terms with their associated descriptions.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
<dl>
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>

Note: Horizontal description lists will truncate terms that are too long to fit in the left column fix text-overflow. In narrower viewports, they will change to the default stacked layout.

Horizontal description

Make terms and descriptions in <dl> line up side-by-side.

Description lists
A description list is perfect for defining terms.
Euismod
Vestibulum id ligula porta felis euismod semper eget lacinia odio sem nec elit.
Donec id elit non mi porta gravida at eget metus.
Malesuada porta
Etiam porta sem malesuada magna mollis euismod.
Felis euismod semper eget lacinia
Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus.
<dl class="dl-horizontal">
 <dt>...</dt>
 <dd>...</dd>
</dl>
 

Inline

Wrap inline snippets of code with <code>.

For example, <section> should be wrapped as inline.
For example, <code><section></code> should be wrapped as inline.

Note: Be sure to keep code within <pre> tags as close to the left as possible; it will render all tabs.

You may optionally add the .pre-scrollable class which will set a max-height of 350px and provide a y-axis scrollbar.

Basic block

Use <pre> for multiple lines of code. Be sure to escape any angle brackets in the code for proper rendering.

<p>Sample text here...</p>
<pre>
 &lt;p&gt;Sample text here...&lt;/p&gt;
</pre>
 

Prettify

To add colored syntax highlight to the <pre> tag, then use the .prettyprint class or the .prettyprint linenums class.

<?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?>
  <div id="rt-debug">
  <div class="rt-container">
   <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?>
   <div class="clear"></div>
  </div>
 </div>
 <?php /** End Debug **/ endif; ?>
<pre class="prettyprint linenums"><?php /** Begin Debug **/ if ($gantry->countModules('debug')) : ?>
 <div id="rt-debug">
  <div class="rt-container">
   <?php echo $gantry->displayModules('debug','standard','standard'); ?>
   <div class="clear"></div>
  </div>
 </div>
 <?php /** End Debug **/ endif; ?></pre>

Default styles

For basic styling—light padding and only horizontal dividers—add the base class .table to any <table>.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table">
 …
</table>

Optional classes

Add any of the follow classes to the .table base class.

.table-striped

Adds zebra-striping to any table row within the <tbody> via the :nth-child CSS selector (not available in IE7-IE8).

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-striped">
 …
</table>

.table-hover

Enable a hover state on table rows within a <tbody>.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-hover">
 …
</table>

.table-bordered

Add borders and rounded corners to the table.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-bordered">
 …
</table>

.table-condensed

Makes tables more compact by cutting cell padding in half.

#First NameLast NameUsername
1 Mark Otto @mdo
2 Jacob Thornton @fat
3 Larry the Bird @twitter
<table class="table table-condensed">
 …
</table>
 

Optional row classes

Use contextual classes to color table rows.

ClassDescription
.success Indicates a successful or positive action.
.error Indicates a dangerous or potentially negative action.
.warning Indicates a warning that might need attention.
.info Used as an alternative to the default styles.
#ProductPayment TakenStatus
1 TB - Monthly 01/04/2012 Approved
2 TB - Monthly 02/04/2012 Declined
3 TB - Monthly 03/04/2012 Pending
4 TB - Monthly 04/04/2012 Call in to confirm
...
 <tr class="success">
  <td>1</td>
  <td>TB - Monthly</td>
  <td>01/04/2012</td>
  <td>Approved</td>
 </tr>
...

Supported table markup

List of supported table HTML elements and how they should be used.

TagDescription
<table> Wrapping element for displaying data in a tabular format
<thead> Container element for table header rows (<tr>) to label table columns
<tbody> Container element for table rows (<tr>) in the body of the table
<tr> Container element for a set of table cells (<td> or <th>) that appears on a single row
<td> Default table cell
<th> Special table cell for column (or row, depending on scope and placement) labels
Must be used within a <thead>
<caption> Description or summary of what the table holds, especially useful for screen readers
<table>
 <caption>...</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th>...</th>
   <th>...</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
  <tr>
   <td>...</td>
   <td>...</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

Default styles

Individual form controls receive styling, but without any required base class on the <form> or large changes in markup. Results in stacked, left-aligned labels on top of form controls.

Legend Example block-level help text here.
<form>
 <legend>Legend</legend>
 <label>Label name</label>
 <input type="text" placeholder="Type something…">
 <span class="help-block">Example block-level help text here.</span>
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Check me out
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Submit</button>
</form>

Optional layouts

Included with Bootstrap are three optional form layouts for common use cases.

Search form

Add .form-search to the form and .search-query to the <input> for an extra-rounded text input.

<form class="form-search">
 <input type="text" class="input-medium search-query">
 <button type="submit" class="btn">Search</button>
</form>

Inline form

Add .form-inline for left-aligned labels and inline-block controls for a compact layout.

<form class="form-inline">
 <input type="text" class="input-small" placeholder="Email">
 <input type="password" class="input-small" placeholder="Password">
 <label class="checkbox">
  <input type="checkbox"> Remember me
 </label>
 <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
</form>

Horizontal form

Right align labels and float them to the left to make them appear on the same line as controls. Requires the most markup changes from a default form:

 • Add .form-horizontal to the form
 • Wrap labels and controls in .control-group
 • Add .control-label to the label
 • Wrap any associated controls in .controls for proper alignment
Legend
<form class="form-horizontal">
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputEmail">Email</label>
  <div class="controls">
   <input type="text" id="inputEmail" placeholder="Email">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <label class="control-label" for="inputPassword">Password</label>
  <div class="controls">
   <input type="password" id="inputPassword" placeholder="Password">
  </div>
 </div>
 <div class="control-group">
  <div class="controls">
   <label class="checkbox">
    <input type="checkbox"> Remember me
   </label>
   <button type="submit" class="btn">Sign in</button>
  </div>
 </div>
</form>

Supported form controls

Examples of standard form controls supported in an example form layout.

Inputs

Most common form control, text-based input fields. Includes support for all HTML5 types: text, password, datetime, datetime-local, date, month, time, week, number, email, url, search, tel, and color.

Requires the use of a specified type at all times.

<input type="text" placeholder="Text input">

Textarea

Form control which supports multiple lines of text. Change row attribute as necessary.

<textarea rows="3"></textarea>

Checkboxes and radios

Checkboxes are for selecting one or several options in a list while radios are for selecting one option from many.

Default (stacked)


<label class="checkbox">
 <input type="checkbox" value="">
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>

<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios1" value="option1" checked>
 Option one is this and that—be sure to include why it's great
</label>
<label class="radio">
 <input type="radio" name="optionsRadios" id="optionsRadios2" value="option2">
 Option two can be something else and selecting it will deselect option one
</label>

Inline checkboxes

Add the .inline class to a series of checkboxes or radios for controls appear on the same line.

<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox1" value="option1"> 1
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox2" value="option2"> 2
</label>
<label class="checkbox inline">
 <input type="checkbox" id="inlineCheckbox3" value="option3"> 3
</label>

Selects

Use the default option or specify a multiple="multiple" to show multiple options at once.


<select>
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>

<select multiple="multiple">
 <option>1</option>
 <option>2</option>
 <option>3</option>
 <option>4</option>
 <option>5</option>
</select>
 

Extending form controls

Adding on top of existing browser controls, Bootstrap includes other useful form components.

Prepended and appended inputs

Add text or buttons before or after any text-based input. Do note that select elements are not supported here.

Default options

Wrap an .add-on and an input with one of two classes to prepend or append text to an input.

@

.00
<div class="input-prepend">
 <span class="add-on">@</span><input class="span2" id="prependedInput" size="16" type="text" placeholder="Username">
</div>
<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Search form

<form class="form-search">
 <div class="input-append">
  <input type="text" class="span2 search-query">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
 </div>
 <div class="input-prepend">
  <button type="submit" class="btn">Search</button>
  <input type="text" class="span2 search-query">
 </div>
</form>

Combined

Use both classes and two instances of .add-on to prepend and append an input.

$ .00
<div class="input-prepend input-append">
 <span class="add-on">$</span><input class="span2" id="appendedPrependedInput" size="16" type="text"><span class="add-on">.00</span>
</div>

Buttons instead of text

Instead of a <span> with text, use a .btn to attach a button (or two) to an input.


<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButton" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Go!</button>
</div>

<div class="input-append">
 <input class="span2" id="appendedInputButtons" size="16" type="text"><button class="btn" type="button">Search</button><button class="btn" type="button">Options</button>
</div>
 

Form actions

End a form with a group of actions (buttons). When placed within a .form-horizontal, the buttons will automatically indent to line up with the form controls.

<div class="form-actions">
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Save changes</button>
 <button type="button" class="btn">Cancel</button>
</div>

Help text

Inline and block level support for help text that appears around form controls.

Inline help

Inline help text
<input type="text"><span class="help-inline">Inline help text</span>

Block help

A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.
<input type="text"><span class="help-block">A longer block of help text that breaks onto a new line and may extend beyond one line.</span>

Control sizing

Use relative sizing classes like .input-large or match your inputs to the grid column sizes using .span* classes.

Relative sizing


<input class="input-mini" type="text" placeholder=".input-mini">
<input class="input-small" type="text" placeholder=".input-small">
<input class="input-medium" type="text" placeholder=".input-medium">
<input class="input-large" type="text" placeholder=".input-large">
<input class="input-xlarge" type="text" placeholder=".input-xlarge">
<input class="input-xxlarge" type="text" placeholder=".input-xxlarge">

Note: In future versions, we'll be altering the use of these relative input classes to match our button sizes. For example, .input-large will increase the padding and font-size of an input.

Uneditable inputs

Present data in a form that's not editable without using actual form markup.

Some value here
<span class="input-xlarge uneditable-input">Some value here</span>
 

Form control states

Provide feedback to users or visitors with basic feedback states on form controls and labels.

Input focus

We remove the default outline styles on some form controls and apply a box-shadow in its place for :focus.

<input class="input-xlarge" id="focusedInput" type="text" value="This is focused...">

Disabled inputs

Add the disabled attribute on an input to prevent user input and trigger a slightly different look.

<input class="input-xlarge" id="disabledInput" type="text" placeholder="Disabled input here..." disabled>
 

Validation states

Bootstrap includes validation styles for error, warning, and success messages. To use, add the appropriate class to the surrounding .control-group.

Something may have gone wrong
Please correct the error
Username is taken
Woohoo!
<div class="control-group warning">
 <label class="control-label" for="inputWarning">Input with warning</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputWarning">
  <span class="help-inline">Something may have gone wrong</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group error">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with error</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Please correct the error</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group info">
 <label class="control-label" for="inputError">Input with info</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputError">
  <span class="help-inline">Username is taken</span>
 </div>
</div>
<div class="control-group success">
 <label class="control-label" for="inputSuccess">Input with success</label>
 <div class="controls">
  <input type="text" id="inputSuccess">
  <span class="help-inline">Woohoo!</span>
 </div>
</div>

Default buttons

Button styles can be applied to anything with the .btn class applied. However, typically you'll want to apply these to only <a> and <button> elements for the best rendering.

Buttonclass=""Description
btn Standard gray button with gradient
btn btn-primary Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons
btn btn-info Used as an alternative to the default styles
btn btn-success Indicates a successful or positive action
btn btn-warning Indicates caution should be taken with this action
btn btn-danger Indicates a dangerous or potentially negative action
btn btn-inverse Alternate dark gray button, not tied to a semantic action or use
btn btn-link Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior

Cross browser compatibility

IE9 doesn't crop background gradients on rounded corners, so we remove it. Related, IE9 jankifies disabled button elements, rendering text gray with a nasty text-shadow that we cannot fix.

Button sizes

Fancy larger or smaller buttons? Add .btn-large, .btn-small, or .btn-mini for additional sizes.

<p>
 <button class="btn btn-large btn-primary" type="button">Large button</button>
 <button class="btn btn-large" type="button">Large button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-primary" type="button">Default button</button>
 <button class="btn" type="button">Default button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-small btn-primary" type="button">Small button</button>
 <button class="btn btn-small" type="button">Small button</button>
</p>
<p>
 <button class="btn btn-mini btn-primary" type="button">Mini button</button>
 <button class="btn btn-mini" type="button">Mini button</button>
</p>

Create block level buttons—those that span the full width of a parent— by adding .btn-block.

<button class="btn btn-large btn-block btn-primary" type="button">Block level button</button>
<button class="btn btn-large btn-block" type="button">Block level button</button>

Disabled state

Make buttons look unclickable by fading them back 50%.

Anchor element

Add the .disabled class to <a> buttons.

Primary link Link

<a href="#" class="btn btn-large btn-primary disabled">Primary link</a>
<a href="#" class="btn btn-large disabled">Link</a>

Note: We use .disabled as a utility class here, similar to the common .active class, so no prefix is required.

Button element

Add the disabled attribute to <button> buttons.

<button type="button" class="btn btn-large btn-primary disabled" disabled="disabled">Primary button</button>
<button type="button" class="btn btn-large" disabled>Button</button>
 

One class, multiple tags

Use the .btn class on an <a>, <button>, or <input> element.

Link
<a class="btn" href="/">Link</a>
<button class="btn" type="submit">Button</button>
<input class="btn" type="button" value="Input">
<input class="btn" type="submit" value="Submit">

As a best practice, try to match the element for your context to ensure matching cross-browser rendering. If you have an input, use an <input type="submit"> for your button.

Icons

Font Awesome (v.4.0.3)

Font Awesome is a pictographic language of web-related actions which delivers over 300 icons. The Font Awesome webfont is created by Dave Gandy and licensed under SIL OFL 1.1. The code is licensed under MIT License.

Add fa fa-ICON_NAME to any element, best used with a <span>.

Download
<span class="fa fa-ICON_NAME"></span> ...
<span class="fa fa-download"></span> Download
 

You can find the full examples of usage at Font Awesome - http://fontawesome.io/icons/.

DETOX PRIRUČNIK PREMA NAČELIMA AYURVEDE

Autorica Senka Kušer Mijić, B.S. Ayurveda

Cijena: 170kn + poštarina.  ZA NARUDŽBU KLIKNI OVDJE

.    .

.

PREGLED POGLAVLJA I SADRŽAJA:

1. AYURVEDA – NAUK O ŽIVOTU

OSNOVE AYURVEDE
DOSHE I NJIHOVE KARAKTERISTIKE
PET ELEMENATA
ULOGA PROBAVE
ULOGA PREHRANE
TOKSINI U NAŠEM ORGANIZMU

2. DANI PRIPREME

DNEVNE RUTINE
HDIRATACIJA
ZAPOČNIMO S VJEŽBANJEM
VJEŽBE SITEZANJA
VJEŽBE BUĐENJA

3. UM, DUH I TIJELO

PROBAVITI EMOCIJE
DISANJEM DO ZDRAVLJA I RAVNOTEŽE
NAUČI I USVOJI TEHNIKE DISANJA
VJEŽBE RASTEREĆENJA
. . .

 4. DETOX MOŽE POČETI

PREDDETOX
/ SNEHANA; Vanjsko i unutarnje uljenje
/ SVEDANA; Podsticanje razgradnje toksina toplinom, znojenjem

DETOX / TEHNIKE ČIŠĆENJA
/ VIRECHAN; Terapijski purgativ
/ BASTI; Postupak čišćenja kroz debelo crijevo
/ NASYA; Čišćenje nosa i gornjih dišnih puteva
/ GANDUSHA I KAVALA; Terapija mućkanja, grgljanaj ulja
/ NETRA TARPANA; Čišćenje očiju
/ KARNAPOORAN; Čišćenje ušiju
/ JIVA SODHANA; Čišćenje jezika
/ JALA NETI; Čišćenje nosa, sinusa
 
POSTDETOX
/ POVRATAK ISTINSKE GLADI
/ POVRATAK OSJEĆAJA ŽIVOSTI, VITALNOSTI I ENERGIJE
/ USVOJIMO NOVE NAVIKE I ODRŽAVAJMO RAVNOTEŽU
 . . .

5. ODABERI SVOJ DETOX PROGRAM

14 DANA
7 DANA
VIKEND DETOX
TEATOX

6. LISTA ZA KUPOVINU

7. DETOX RECEPTI

8. PITANJA I ODGOVORI

9. AYURVEDSKI DODACI PREHRANI I ČAJEVI

 

 

 

 

KUHINJA ZDRAVLJA, ayurvedska vegetarijanska kuharica

Autorica Senka Kušer Mijić, ayurvedski terapeut

Preko 260 stranica ayurvedskih recepata, savjeta i objašnjenja.

U pripremi 2. izdanje!

Informacije


Sadržaj kuharice čini
 • UVOD u kojem se objašnjavaju osnovne postavke ayurvede, ayurvedski pogled na prehranu i zdravlje
 • BEZ NJIH SE NE MOŽE - izdvojeni recepti koji čine osnovu abecede ayurvedskog kuhanja. Recepti su detaljno prikazani, kako objašnjenjima, tako i bogatim slikovnim opisom koji pokazuje načine pripreme
 • AYURVEDSKI RECEPTI - podjeljeni u poglavlja sa detaljnim opisom pripreme svakoga jela, te napomenama za svaku doshu posebno i uz savjete za uspostavljanje balansa u kombinaciji namirnica, okusa i njihovih svojstava
 • POGLAVLJA: NAPITCI / SLASTICE / JUHE / VARIVA / DESERTI / SALATE / LAGANA POVRTNA JELA / SVAKI DAN NEŠTO NOVO

 

Ayurveda je sveobuhvatan nauk u kojem hrana ima posebnu ulogu. Ne postoji detaljniji i precizniji opis djelovanja namirnica. Ovdje ne govorim o "kemijskom" djelovanju. Kao što znamo, naše namirnice se dijele na proteine, ugljikohidrate i masti. Ali, to nije predmet ove kuharice. Ovdje se govori o "energetskom" utjecaju namirnica. Upravo taj, energetski utjecaj namirnica, u ayurvedi određuje koja će se namirnica s kojom kuhati i pripravljati. Da bismo spoznali nešto o svemu tome, pobrinula se Senka Kušer-Mijić, autorica ove knjige. Senka piše ayurvedsku kuharicu sa razine ayurvedskog savjetnika koji ima preko 20 godina "radnog staža" uz "peć", te je recepte o kojima piše dobro "ispekla", razradila, prilagodila ayurvedskim principima te ih približila ljudima na zapadu..

Dr.(Ayu) Tomislav Petrušić