HOLISTIČKA AKADEMIJA

OSNOVNI PRINCIPI I POSTAVKE AKADEMIJE
  1. Osnovni princip po kojem djeluje Holistička akademija je poštivanje individualnosti, različitosti i različitih stupnjeva znanja, iskustva i svijesti.
  2. Akademija nije religijski usmjerena te prima sve osobe otvorene za rad i napredovanje, neoivsno o osobnim, vjerskim praksama i uvjerenjima.
  3. Vjerovanje u univerzalnu povezanost svega što postoji a što uključuje ljude i sva bića, okosnica je razumijevanja temeljnih postavki iz kojih crpimo nadahnuće u radu i djelovanju Holističke akademije.
  4. Principi Holističke akademije usmjereni su na savladavanje tehnika i metoda iscjeljivanja a u svrhu razvijanja osobnog potencijala kroz osobni razvoj, razvoj svijesti i psihospiritualni razvoj. Naša je misija biti potpora i poticaj polaznika na putu psihospiritualnog razvoja koji je za svakog pojedinca put osobnog rasta, razvoja i transformacije
  5. Kroz školovanje i neprekidnu praksu, potičemo razumijevanje i razvijanje sebe kao holističkog terapeuta u svojoj autentičnosti a koji osvještava, razumije i razvija svoje polje djelovanja kroz prožimanje univerzalnog polja i univerzalnih zakona te osviještava sebe kao duhovno biće. 
  6. Holističku akademiju mogu upisati/završti osobe neovisno o tome žele li se baviti holističkim, tarapijskim radom ili školovanje koriste kao priliku osobnog rasta i razvoja na putu osobne transformacije.
  7. Budnost, promataranje, uočavanje, razvijanje senzibilnosti, osjetilne i vanosjetilne percepcije...te povezivanje i razumijevanje procesa iscjeljivanja koji nije dio selektivne prakse već je cjelina koju čine naši tjelesni, duhovni, umni, energetski potencijali i njihovo prožimanje, temelj je našega rada/poučavanja i prakse.
  8. Školovanje u Holistčkoj akademiji nije samo stjecanje teorijskog znanja, prakse i različitih vještina već na razumijevanje i savladavanje teorije kroz praktičan rad i na više nivoa; psihički, emocionalni, mentalni, duhovni...Ono je dublje istraživanje i poniranje u sebe i pronalaženje svoje prave biti kroz duhovni razvoj, jer kroz poniranje i istraživanje samog sebe razvijamo vlastito povjerenje u unutarnju  mudrost i impulse kojima smo prirodno obdareni kao ljudska bića.
  9. Školovanje kroz program Holističke akademija obuhvaća i radost istraživanja, želju za napredovanjem, dijeljenjem i kreativnim izražavanjem.   
  10. Osnovni principi po kojima učimo, djelujemo i pristupamo...su visoko etički principi međusobnog uvažavanja, razumijevanja, empatije i ekološke osviještenosti.  

 

MODEL ŠKOLOVANJA

PRVE DVIJE GODINE / HOLISTIČKI TERAPEUT

Kroz prve dvije godine studija polaznike usmjeravamo intenzivnom teorijskom osposobljavanju a u radu se usmjeravamo kontinuiranom radu na sebi / sa sobom / kroz sebe. Tome pridodajemo interkaciju i kontinuirani rad među polaznicima, međusobnu razmjenu iskustava te kontinuiranu mentorsku superviziju i na kraju, redoviti rad s klijentima.  
Proces osobnog iscjeljivanja i rada na sebi, prostor je stjecanja najdublje prakse.
Jedino poznavanjem i razumijevanjem sebe, možemo razumjeti klijenta.  Bez osobnog iskustva, sve naučeno ostaje samo u domeni teorije i mentalne prakse/znanja.
Holistički terapeut obuhvaća dublje polje uvida, djelovanja i razumijevanja odnosa um-duh-tijelo.  Temelj toga je jedino osobno iskustvo. 

TREĆA I ČETVRTA GODINA

su godine u kojima se polaznici osposobljavaju za intenzivniju terapeutsku praksu a koja uključuje rad na višim razinama znanja, iskustva i svijesti. Godine se razlikuju po intenzitetu rada te  stupnju razumijevanja, uvida i iskustva terapeutskog i energetskog djelovanja u svrhu iscjeljivanja.
Godine su organizirane kroz manji broj modula, sa manjim brojem sati teorije ali sa velikim brojem praktičnog rada u polju energetskog rada, razvijanja vanosjetilne percepcije, dubljeg poniranja u energetsko međudjelovanje te školovanje iz tog razloga obuhvaća intenzivan rad te redovitu praksu tj. kontinuirani rad s klijentima kao neizostavni dio školovanja.  

 

ORGANIZACIJA I UVJETI ŠKOLOVANJA

1.   Školovanje je organizirano kroz sustav kojega čini osnovno dvogodišnje školovanje nakon kojeg je moguće odabrati i napredovati kroz dodatne, jednogodišnje studijske godine koje će kroz organizirane cjeline i praktičan rad omogućavati kontinuiran rad na sebi, osvještavanje, praćenje i razumijevanje vlastitog razvoja.

2.    Kako bi se postigli visoki standardi učenja, rada i prakse, školovanje je organizirano na sljedeći način:

A)  JEDNOM MJESEČNO
Iz mjeseca u mjesec, polaznici će moći pratiti ne samo gradivo, već imati dovoljno sati i kontinuiranog vremena za izvannastavno savladavanje vještina, vježbi a što će omogućiti kontinuirano i postupno uočavanje, praćenje / osvještavanje vlastitog napretka.
Organizirano jednom mjesečno, školovanje daje priliku polaznicima da prilagode svoje obaveze i pri tom stvore potrebnu ravnotežu između svojih individualnih, privatnih i inih obaveza/potreba i onih koje nameće program Holističke akademije.

B)  TRODNEVNI,  VIKEND PROGRAM
Kroz intenzivni trodnevni program u danima vikenda: petak / subota / nedjelja, omogućeno je polaznicima da se posvete intenzivnom i fokusiranom trodnevnom radu.
Prema danima, moduli su podijeljeni tako da se izmijenjuju predavanja i aktivnosti / stanja. Predavanja, vježbe, praktičan rad ali i potreban odmor, povlačenje, intorspekcija te vođenje Dnevnika, važan su dio rada, osvještavanja ali i praćenja napredovanja.
Iz tog je razloga tijekom nastave tj. boravka, polaznicima omogućeno određeno vrijeme za povlačenje i osobni, intiman rad koji doprinosi stvaranju i jačanju unutarnjeg polja uvida (* vidjeti detalje u  Pregled/raspored aktivnosti prema danima).

C)  OBAVEZAN BORAVAK U CENTRU
Program je osmišljen tako da polaznici imaju priliku kroz 3 dana mjesečno, kroz intenziv program, proći, usvojiti i razumjeti gradivo. Iz tog je razloga BORAVAK u ta tri dana ISKLJUČIVO u centru.  Na taj se način omogućava intenzivnije povezivanje grupe, kontinuirana razmjena iskustava i neprekidna interkacija na nivou student-student, student-mentor. No, ono što je najvažnije, boravak u centru omogućava maksimalnu prisutnost, fokusiranost, izdvojenost od vanjskog te potpunu usmjerenost na program što pridonosi kvaliteti rada, ubrzava i intenzivira procese i stvara povoljno ozračje za suptilne procese ta za osvještavanje i razvijanje, jačanje unutarnjeg polja i uvida.

D)  REDOVIT DOLAZAK; RAD I PRAĆENJE
S obzirom na to da je nastavni program stupnjevan, kontinuiran te da se razvija i nastavlja postupno, nadovezujući se na prethodne, vezujuće cjeline,  REDOVITOST pohađanja tj. prolaženja nastavnih sati teorije i prakse je važna i neophodna karika u napretku. Polaznicima je u interesu redovitost. Teško se nadoknađuje propušteno te se ometa kontinuitet i usporava vlastiti proces napredovanja.

E)   IZVANNASTAVNI RAD
U periodu između nastavnih cjelina dakle, u vremenu u kojem nema školovanja, SAMOSTALAN RAD je od iznimne važnosti. Sati učenja, vježbanja, promatranja, uočavanja i praćenja...sastavni su dio programa a tome pridonose Radni listovi te vođenje Dnevnika napretka.

F)   RADNI LISTOVI
Radi fokusiranja na rad, intenziviranja osobnih uvid i iskustava ali i postizanja kontinuiteta rada u vremenu izvan nastave, DOBIVENI Radni listovi će omogućiti polaznicima da se lakše usmjere na individualni rad te da kroz zadatke imaju priliku aktivnog praćenja, promatranja, uočavanja, osvještavanja i rješavanja određenih zadaka, koraka, problema...na putu osobnog razvoja.
Nakon određenih cjelina, polaznici će dobiti Radni list kroz čiji će sadržaj / zadatke / korake u rješavanju... pratiti plan i program Holističke akademije ali i svoj osobni razvoj.

G)  DNEVNIK NAPRETKA
SAMOSTALAN RAD u vremenu između nastavnih cjelina odnosno, u vremenu u kojem nema redovitih sati nastave, od iznimne je važnosti.
To su sati izvannastavnog učenja, vježbanja, promatranja, uočavanja i osvještavanja...i sastavni su dio programa Holističke akademije.
Od polaznika se očekuje KONTINUIRANI RAD između sati redovite nastave. Kako bi se taj rad intenzivirao, DNEVNIK NAPRETKA je također važan dio nastave, obavezan je za svakog polaznika i pridonosi učenju, razvoju i napretku. Usmjeren je na osobne/individualne uvide i potrebe polaznika.
Upute o načinu na koji polaznici vode Dnevnik, dio su programa Holističke akademije i dobivaju se tijekom nastave.

H)  MJESEČNA RAZMJENA ISKUSTAVA, RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE I KONZULTACIJE PUTEM ON-LINE I SKYPE KOMUNIKACIJE
S obzirom na to da je izvannastavni rad iznimno važan i zahtijevan on predmijeva i povremene konzultacije s mentorom…Radi bolje interakcije,  kvalitete rada...omogućena je Skype konzultacija i grupni sat putem on-line tehnologija. Termin će biti otvoren za sudjelovanje svih polaznika i biti će sredinom mjeseca kako bi se održao kontinuitet u radu/praksi.

I)    SEDMODNEVNA LJETNA ŠKOLA
Holistička akademija u svojem školovanju obuhvaća i redovito pohađanje sedmodnevne Ljetne škole koja je OBAVEZNA i sastavni je dio programa. Polaznici će kroz sedam intenzivnih dana, imati priliku integrirati, intenzivirati i produbiti znanja stečena tijekom redovite godine školovanja. Sve što tijekom godine prolazimo planom i programom Holističke akademije, Ljetna škola integriria, povezuje, dinamizira i produbljuje.
Svaka godina iz tog razloga ima zasebnu Ljetnu školu a to za polaznike znači i dodatne sate prakse, razmjene iskustava, rada i savjetovanja. Zajednička interakcija među polaznicima od velike je važnosti i dragocjen je doprinos razvoju vještina. Rad sa mentorom je kontinuiran i intenzivan te omogućava svakom polazniku dovoljno prakse i rada koji utječe na stjecanje samopouzdanja. Sastavni dio Ljetne škole je POLAGANJE ISPITA.

J)    ISPIT
Školovanje u Holističkoj akademiji je organizirano na način da zahtijeva redovito i predano učenje i praksu. Iako će se kroz redovitost i interakciju polaznik-polaznik, polaznik-mentor, polaznik-klijent...neprekidno pratiti rad i napredak polaznika, ključni su i motivacija, unutarnji žar za stjecanjem znanja i širim poljem uvida, neprekidno istraživanje i rad na više razina.
ISPIT je stoga sastavljen i tako da omogućava polazniku stjecanje uvida u vlastiti razvoj i uvid u sebe kao iscjelitelja.
ISPITI se sastoje od pismenog dijela, praktičnog rada te konkretnog rada sa klijentima.

ŠKOLARINA, NAČINI PLAĆANJA

DVOGODIŠNJI, OSNOVNI PROGRAM

1. PLAĆANJE se odvija u 7 mjesečnih rata.

2. CIJENA JE ODREĐENA PREMA DVAMA KRITERIJIMA:

A)  CIJENA ZA REDOVITE KORISNIKE CENTRA KOJI SU VEĆ KROZ RAD PROŠLI OSNOVNE RADIONICE PROGRAME / Tečaj meditacije, Prana hrealing, Chakra healing, Holističko zdravlje žene, TES...)..
Tim je polaznicima školarina osigurana prema iznosu od 270 eura mjesečno + 300 eura akontacije.  Akontacija za upis u Akademiju je nepovratna i pokriva cjelokupan iznos troškova LJETNE ŠKOLE koja je SASTAVNI dio školovanja.
Ukupan iznos jedne godine iznosi  = 270 eura x 7 mjeseci  ( 2.025 eura školska godina ) + 300 eura upisnina  = 2. 325 eura na godinu.
Do datuma početka Ljetne škole, školarina treba biti podmirena kako bi se godina privela kraju i kako bi se pristupilo ispitu za tekuću godinu i kako bi se moglo pristupiti jesenskoj nastavi i drugom stupnju. Akontacija za tekuću studijsku godinu se uplaćuje u mjesecu tj. terminu upisa / mjesec srpanj.

B)  CIJENA ZA NOVE KORISNIKE I ONE KOJI NISU PROŠLI REDOVITE RADIONICE
Cijena mjesečne školarine je 320 eura mjesečno + 300 eura akontacije. Akontacija za upis u Akademiju je nepovratna i pokriva cjelokupan iznos troškova LJETNE ŠKOLE koja je SASTAVNI dio školovanja.

Ukupan iznos jedne godine iznosi  = 320 eura x 7 mjeseci  ( 2.400 eura školska godina ) + 300 eura upisnina  = 2. 700 eura na godinu.
Do datuma početka Ljetne škole, školarina treba biti podmirena kako bi se godina privela kraju i kako bi se pristupilo ispitu za tekuću godinu i kako bi se moglo pristupiti jesenskoj nastavi i drugom stupnju.

*** CIJENA školarine NE POKRIVA troškove poput potrebne literature, fotokopija i ostale moguće troškove koji proizlaze iz osobnih potreba polaznika.

TREĆA GODINA STUDIJA /  HOLISTIČKI TERAPEUT  MASTER LEVEL

- mjesečno 320 eura ( 270 eura redoviti polaznici Centra ) + 300 eura upisnina
10.-11.-12. / 02.-03.-04. + ljetna škola / 2018.-2019.

ČETVRTA GODINA  /  HOLISTIČKI TERAPEUT CORE LEVEL

- mjesečno 320 eura ( 270 eura redoviti polaznici Centra ) + 300 eura upisnina
 10. - 11. - 12. / 02.- 03.- 04.  + ljetna škola / 2019.-2020.