Ayurvedski proizvodi u koje vjerujemo

Razne kulture prihvaćaju ideju o tome da postoji životna sila. Kinezi ju nazivaju "chi" čiji protok kola kroz meridijane, Japanci je zovu "ki" sa središtem u trbuhu, "pneuma" ju nazivaju Grci, "mana" Polinezijci dok ju ayurveda, sukladno sa hindu i yogijskim teorijama, naziva – "prana", vitalna sila koja teče kroz mrežu suptilnih kanala koje nazivamo nadiji a njen najsuptilniji materijalni oblik je dah.

Prana je riječ koju na sanskritu čine dvije riječi: pra prije i ana dah, disanje. Što je prije disanja? Život je prije disanja a prana je energija koja održava život. Bez prane ništa ne postoji. Život je prana i prana je život. Dakle, sve dok u tijelu ima prane, ima i života. Ulazi nam u tijelo rođenjem, putuje svim dijelovima našega tijela i napušta nas u trenutku smrti. Tako gledajući, život i nije ništa drugo do energija, vječno promjenjiva.. U temelju ayurvedskog pogleda na svijet stoji teorija o Pet Velikih Elemenata(Panchamahabhutas / Eter, Zrak, Vatra, Voda, Zemlja). Tih pet elemenata i pet stanja materije porijeklo crpe iz prane. Ona je uzrok sveg manifestiranog i vječni je kozmički princip kretanja ili energije. U svojoj osnovi, ona je princip elementa zraka. Ona nema kvalitete; nema oblika, boje, nema mirisa. Ona je samo čista energija. Prana je vitalna snaga. Svaki pokret našeg srca, disanje, svi naši nesvjesni pokreti, motorne i senzorne funkcije pokreću se pranom. Funkcije srca također pokreće prana a od njega, krvotokom i kiskom, ona ulazi u sva naša tkiva i vitalne organe.

Prema ayurvedi, u tijelu postoji pet prana:

  1. PRANA / kruži područjem oko srca / struji prema gore i kontrolira disanje
  2. UDANA/ u području je vrata, grlo/ povezana je sa govorom, gutanjem
  3. VYANA/ispunjava cijelo tijelo/ cirkulira/ povezana je sa živčanim i endokrinim sustavom te cirkulacijom
  4. SAMANA/ kruži sredinom tijela – želudac i tanko crijevo/ kontrolira metabolizam i probavnu vatru, agni
  5. APANA/ kruži trbuhom, debelo crijevo, zdjelica/ struji prema dolje i kontrolira izbacivanje tvari
Svih pet prana je iznimno važno, no dvije su osnovne – prana i apana. Prva je aktivna kada udišemo a druga kada izdišemo. Prana je solarni (muški) aspekt dok je Apana lunarni (ženski) aspekt. Zato su naša pluća i debelo crijevo u ayurvedi usko povezani a određenim tehnikama možemo utjecati na njihovo usklađivanje.


- Kako utjecati na ravnotežu prane? Kako pranu koristiti za ozdravljenje? Tehnike za uvođenje životne energije, oslobođenje blokiranih nadija, rad na suptilnim sjedištima, revitalizacija, oslobođenje...Sadržaj je drugog dana trodnevne radionce «HOLISTIČKO ZDRAVLJE ŽENE/ OSLOBAĐANJE EMOCIONALNE SLOBODE» . Informacije i prijave, potražite na
http://www.facebook.com/events/334401053317669/ ili http://ayurveda4you.net/index.php/radionice
Prijavi se na naše mailing liste